התערוכה

בלון לפי מיקום
May 28, 2016

כפי שהוזכר קודם לכן, כריות אוויר יכול להיות מסווגים לפי המיקום כריות צד של הנהג, כריות אויר בצד הנוסע, כריות אוויר אחורי, כריות צד, כריות גג; להגן על כל הגוף יכולים להיות מסווגים לפי גודל יום התיק ואת הפנים קטן של כריות האוויר הראשי שריון מגן. שריון כריות אויר עלויות נמוכות, אך יש להשתמש בשילוב עם חגורות בטיחות בעלות אפקט מגן. כמו המכוניות האירופי בדרך כלל שימוש חגורות בטיחות, רכב אז האירופית עם כריות אוויר קטנות. ארצות הברית המכונית אינו משתמש בעיצוב חגורת בטיחות עם כריות אוויר פתוח-סוג.
פוסט ' ינגדאו Shenxing כריות אויר יצרןטלפון: +86-18663978771